wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego

Answered
0
0

Witam, czwarty miesiąc zmagam się z problemami stawu kolanowego, w ostatnich dniach udało mi się zrobić rezonans wraz z opisem.

Czy mogę otrzymać odpowiedź co to oznacza oraz jakie sa zalecenia w tym przypadku ?

opis badania radiologicznego Wykonano jednofazowe badanie MR lewego stawu kolanowego w obrazach Tl, T2 i PD zależnych, w płaszczyznach poprzecznych, strzałkowych i czołowychObrzęk podskórnej tkanki tłuszczowej okolicy stawu kolanowego.Ilość płynu w jamie stawowej zwiększona- w zachyłku nadrzepkowym szer. do 13mm Dodatkowo w zachyłku nadrzepkowym widoczny jest przerost błony maziowej.ACL w okolicy proksymalnego przyczepu o zmienionym sygpale i zatartej strukturze- cechy częściowego uszkodzenia, lecz większość włókien więzadła ma zachowaną ciągłość. Drobne ogniska obrzęku szpiku w obrębie kości piszczelowej, w okolicy dy stalnego przyczepu ACL PCL o zmienionym sy gpale i zatartej strukturze (zwłaszcza w części proksymalnej)- cechy częściowego uszkodzenia, lecz większość włókien więzadła ma zachowaną ciągłość.Kość piszczelowa bez cech istotnego podwichnięcia.Zmieniony sygnał rogu przedniego i tylnego łąkotki bocznej bez widocznych szczelin pęknięcia dochodzących do powierzchni stawowych Trzon ML o gładkich zarysach i niezmienionym sygnale.W przednio-obwodowej części obciążanej powierzchni LFC obszar ścieńczenia chrząstki, z towarzyszącym obrzękiem szpikuw warstwie podchrzęstnej. Poza tym Chrząstki stawowe w przedziale bocznym bez cech zaawansowanej chondromalacji ani pourazowego uszkodzenia. Zmieniony sygnał łąkotki przyśrodkowej, z widoczną w obrębie trzonu i rogu tylnego horyzontalną szczeliną pęknięcia.Niewielki obrzęk szpiku w tylno-obwodowej części MTC. Chrząstki stawowe w przedziale przyśrodkowym bez cech zaawansowanej chondromalacji ani pourazowego uszkodzenia.Obrzęk tkanki tłuszczowej dołu podkolanowego. Wąskie pasma płynowe w otoczeniu ścięgien mięśni tworzących gęsią stopkę.Wysięk w kaletce brzuchato-pćMoniastej, szer. do 7mmObszar wyraźnego obrzęku szpiku wlk. do 8x14x18mm w okolicy przyczepu ścięgpa głowy przyśrodkowej mięśnia trójkowego. Scięgio w/w mięśnia pogubiałe, o zmienionym sygiałe i zatartej strukturze- cechy częściowego uszkodzeniaScięgio mięśnia pćMoniastego o zmienionym sygpale i zatartej strukturze- cechy częściowego uszkodzenia Dodatkowo niewielki obrzęk szpiku w okolicy przyczepu ścięgpa w/w mięśnia MCL w okolicy proksymalnego przyczepu o zmienionym sygiałe i częściowo zatartej strukturze- cechy częściowego uszkodzenia Wysięk w kaletce MCL szer. do 3mmObraz ścięgien mięśni tworzących gęsią stopkę w zakresie objętym badaniem niezmieniony.LCL w okolicy proksymalnego przyczepu nieco pogubiałe, o zmienionym sygpale i częściowo zatartej strukturze- cechy częściowego uszkodzeniaScięgio mięśnia podkolanowego w okolicy przyczepu wyraźnie pogubiałe, o zmienionym sygpale i zatartej strukturze- cechy częściowego uszkodzenia Dodatkowo umiarkowany obrzęk brzuśca mięśnia podkolanowego. Niewielki obszar obrzęku szpiku w tylnej części LTC (na poziomie brzuśca mięśnia podkolanowego).Scięgio głowy bocznej mięśnia trójkowego o nieco zmienionym sygpale i zatartej strukturze.Dodatkowo niewielki obrzęk szpiku w okolicy przyczepu ścięgpa ww mięśniaObraz pasma biodrowo-piszczelowego oraz ścięgpa mięśnia dwugłowego uda w zakresie objętym badaniem niezmieniony.Lateralizacja rzepki o ok 4mm Wskaźnik IS wynosi 1.53-rzepka dość wysoko ustawiona.Ogiiska zmienionego sygpału w obrębie chrząstki przyśrodkowej części powierzchni stawowej rzepki. Poza tym chrząstki stawowe w stawie rzepkowo-udowym bez cech zaawansowanej chondromalacji ani pourazowego uszkodzenia i bez zmian w warstwie podchrzęstnej.Niewielki obrzęk szpiku w przedniej części rzepki oraz zatarcie zarysów ścięgpa mięśnia czworoglowego uda w tej okolicy – obraz wskazuje na częściowe uszkodzenie włókien w/w ścięgpa. Obraz więzadła i troczków rzepki niezmieniony.Obrzęk górnej części dała tłuszczowego Hofly.Podkolanowo kilka struktur o obrazie ww. chłonnych wlk. w osi krótkiej do 9mm

Wnioski

Uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej. Zmiany degeneraeyjne łąkotki bocznej. ACL, PCK MCL i LCL z cechami częściowego uszkodzenia Poza tymjak w opisie.

Bardzo dobra odpowiedź
0
0

Dzień dobry,

Muszę zobaczyć i zbadać Pani/Pana kolano, zebrać wywiad i porównać z rezonansem, by stwierdzić co jest największym problemem aktualnie u Pana/Pani.

Nie da się tego pominąć.

Pozdrawiam!

Lek. med. Podsiadło Mikołaj

Znaleziono 1 wynik
Twoja odpowiedź

Proszę się aby przejść dalej.