Uciskowo bolesny przyczep mięśnia dwugłowego do głowy strzałki

Answered
0
0

Dzień Dobry!

We wrześniu 2017 roku w trakcie wykonywania pracy nabawiłem się urazu prawego kolana. Od tego czasu odczuwam silny ból, wyczuwalny palpacyjnie przy zewnętrznej krawędzi prawego dołu podkolanowego. Ból nasila się przy chodzeniu lub przy dłuższym obciążaniu nogi np. wykonując pracę stojącą. Po przeprowadzonym badaniu USG oraz badaniu MR, którego opisy zamieszczam poniżej, uraz ten został zakwalifikowany przez ortopedę prowadzącego leczenie jako tendinopatia ścięgna mięśnia dwugłowego(uciskowy ból ścięgna przyczepu mięśnia dwugłowego do głowy strzałki). Dotychczasowe leczenie w postaci zabiegów rehabilitacyjnych, podania sterydów, iniekcji PRP nie przyniosły spodziewanych efektów.
Proszę o powtórną analizę wyników badania MR prawego stawu kolanowego i zastosowanego w związku z tym leczenia. Bardzo zależy mi na wyleczeniu tego schorzenia, więc każda informacja co do dalszego leczenia tego urazu jest dla mnie bardzo cenna i pomocna w walce z tym bólem.

Opis do badania USG:
Od 3 lat dolegliwości bólowe w obrębie dołu podkolanowego prawego. Aktywność
fizyczna, chodzenie, kucanie i obciążanie kolana prawego nasila dolegliwości. Bóle
mają charakter nagłych epizodów.
2 lata temu odczuł nagły ból kolana prawego podczas przeciążenia kończyny –
znaczne obciążenie ciężarem ciała przy zgiętej PKD w kolanie.
Diagnozowany specjalistycznie z tego powodu. Stosował rehabilitacje,
farmakoterapię, iniekcje sterydowe – bez zadowalających efektów.
Nie uprawia rekreacyjnie sportu.

Klinicznie kolano prawe – bez obrzęku. Osie kończyn dolnych prawidłowe w pozycji
stojącej. Staw rzepkowo udowy niebolesny w teście zohnela. Balotowanie rzepki (-).
Wyprost pełen, zgięcie pełne. Pojawia się ból przy maksymalnym zakresie zgięcia.
Kolano stabilne w obu płaszczyznach. Testy łąkotkowe ujemne. Ból powstaje w czasie
przysiadu, ruchów obrotowych na ustawionej kończynie.
W czasie silnego napięcia mięśnia zginaczy – uciskowa bolesność ścięgna
dwugłowego uda. Silny ból w czasie wstawania z pozycji kucznej.

USG kolana prawego – bez wysięku. Błona maziowa prawidłowej grubości. Aparat
wyprostny prawidłowy. Brzegi bocznych pow stawowych gładkie. Echo ML jednorodne
w okolicy przy torebkowej. Przyczep ścięgna mięśnia podkolanowego do kości udowej
prawidłowy. Brzegi przyśrodkowych pow stawowych gładkie. Łąkotka przyśrodkowa
bez cech ekstruzji. Tylna część ML jednorodnej echogeniczności. Przyczep ścięgna
mięśnia dwugłowego bez odchyleń. Więzadło poboczne strzałkowe prawidłowe.
Uciskowo bolesny przyczep mięśnia dwugłowego do głowy strzałki.

Rozp. końcowe: Tendinopatia ścięgna mięśnia dwugłowego uda prawego.

Opis do badania MR:
Badanie MR stawu kolanowego prawego wykonano aparatem Genesis Signa 1,5T GE. Wykonano sekwencje
SE, FSE Fat Sat i GRE uzyskując obrazy T1, PD i T2-zależne w płaszczyznach: strzałkowej, czołowej i
poprzecznej.

Prawy staw kolanowy z obecnością umiarkowanie zwiększonej zawartości płynu w jamie stawowej i
zachyłku nadrzepkowym z pogrubieniem maziówki. Uwypuklenie maziówki z bocznego i przyśrodkowego
przedziału stawu.
Pogrubienie oraz niejednorodna IS przyczepu bliższego pasma tylno-przyśrodkowego więzadła pobocznego
piszczelowego – cechy uszkodzenia I/II st.
Poza tym więzadła poboczne piszczelowe i strzałkowe o prawidłowej morfologii sygnału bez zmian
patologicznych.
Więzadło krzyżowe przednie pogrubiałe,wiotkie o zatartej budowie włókienkowej ( cechy uszkodzenia II /
III stopień ).
Więzadło krzyżowe tylne o zachowanej ciągłości i prawidłowej IS bez zmian patologicznych.
Duża,pozioma szczelina pęknięcia przechodząca przez całą szerokość rogu tylnego MM.
Poza tym łąkotki bez zmian.
Pokrywa chrzęstna rzepki oraz powierzchni stawowych kości udowej oraz piszczeli jednorodna bez
ewidentnych zmian ogniskowych.
Dół podkolanowy bez cech patologii płynowej.

Bardzo dobra odpowiedź
0
0

Dzień dobry,

Opis kliniczny wskazuje głównie na problem związany z entezopatią ścięgna mięśnia dwugłowego. Tu głównym leczeniem jest rehabilitacja oparta na kinezyterapii i terapii manualnej + ew. modyfikacja aktywności sportowej + cierpliwość.

Opis MR sugeruje uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego i łąkotki przyśrodkowej – żeby wypowiedzieć się na temat ich stanu kolano trzeba zbadać osobiście.

z poważaniem

lek. med. Solecki Wojciech

 

Znaleziono 1 wynik
Twoja odpowiedź

Proszę się aby przejść dalej.