łokieć

Answered
0
0

Czy trzeba operować łokieć tenisisty?

Bardzo dobra odpowiedź
0
0

Zdecydowanie tak, pod warunkiem, że wszystkie metody leczenia zachowawczego zostały wykorzystane, a leczenie to było prowadzone odpowiednio długo (co najmniej 3 miesiące). Mówiąc o leczeniu zachowawczym mam na myśli przede wszystkim odciążenie, rehabilitację (fizjoterapię i fizykoterapię), stosowanie ortez, leczenie farmakologicznego w tym iniekcje lignokainy z ewentualnym podaniem sterydu lub ostrzyknięcie osoczem bogatopłytkowym. Jeżeli dolegliwości bólowe utrzymują się nadal, pozostają dwa wyjścia: zaakceptować ból i związane z nim upośledzenie funkcji lub poddać się leczeniu operacyjnemu. Moim zdaniem drugie wyjście wydaje się być bardziej satysfakcjonujące. W przypadku przewlekłej entezopatii jedynie operacyjnie jesteśmy w stanie usunąć martwiczo zmieniony fragment przyczepu ścięgnistego (tzw. tendinozę), dając pacjentowi około 85% szans na dobry lub bardzo dobry wynik leczenia i 97% szans na poprawę.

Z pozdrowieniami,

dr n. med. Roman Wiącek
Szpital św. Łukasza, Bielsko-Biała

Znaleziono 1 wynik
Twoja odpowiedź

Proszę się aby przejść dalej.