Kolano

Answered
0
0
 • MR staw kolanowy
  Wykonano badanie RM lewego stawu kolanowego w obrazach T1-, T2-zależnych i PD, sekwencje z i bez saturacji tłuszczu
  – klykiec boczny kości piszczelowej o nierównym zarysie powierzchni stawowej, z cechami jej infrakcji. Niejednorodna
  budowa kości piszczelowej na opisywanym poziomie, aktulanie bez cech jej obrzęku- stan po przebytym złamaniu. Podobne
  zmiany widoczne są w głowie kości strzałkowej.
  – ACL i PCL o zachowanej ciągłości i prawidłowym sygnale
  – LM o nierównym zarysie powierzchni stoawowych, ze śródłąkotkowymi zmianami przeciążeniowymi- zmiany wtórne do
  znieksztłacenia kości piszczelowej. Torbiel okołołąkotowa na poziomie rogu przedniego LM. MM bez zmian urazowych i
  degeneracyjnych
  – MCL, LCL, troczki rzepki, więzadło rzepki oraz ścięgno mięśnia czworogłowego uda o zachowanej ciągłości.
  – chrząstka stawowa kłykcia bocznego kości piszczelowej resztkowa. Pozostałe chrząstki stawowe o zachowanej ciągłości
  – poza tym kości objęte badaniem bez zmian sygnału i patologicznej przebudowy.
  – fizjologiczna ilość płynu w stawie kolanowym
  – błona maziowa bez cech przerostu
  – ciało Hoffy bez zmian
  – ustawienie rzepki w stawie rzepkowo-udowym prawidłowe
  – dół podkolanowy bez zmian

Czekam na wizytę do lekarza ale to za 2 tygodnie a ja już się martwię  czy coś poważnego dzieje się z kolanem

Bardzo dobra odpowiedź
0
0

Witam,

Opis rezonansu wskazuje na stan po złamaniu kości piszczelowej po stronie bocznej (na zewnątrz) kolana oraz wtórne do tego początkowe uszkodzenie łąkotki po tej samej stronie.

Nie ma w opisie mowy o stanie wymagającym pilnej interwencji, także na spokojnie proszę poczekać do kontroli, i dalszych decyzji w poradni oraz kontynuować zalecenia.

z poważaniem

lek. med. Podsiadło Mikołaj

 

Znaleziono 1 wynik
Twoja odpowiedź

Proszę się aby przejść dalej.