About Author

dr n. med. Andrzej Solecki

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Specjalizuje się w chirurgii stawu kolanowego, skokowego oraz stopy. W 2004r. przeprowadził pierwszą w Polsce tzw. „anatomiczną” rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego (ACL) metodą dwóch niezależnych pęczków, czyli techniką czterotunelową. Zastosowanie tej techniki operacyjnej stało się możliwe w wyniku wieloletnich kontaktów naukowych z niemieckim ośrodkiem chirurgii kolana w Straubing. Dwupęczkowa, anatomiczna rekonstrukcja ACL jest obecnie standardem w leczeniu niestabilności przedniej kolana w Szpitalu Św. Łukasza.

profil_1Absolwent Akademii Medycznej w  Krakowie.
Posiada specjalizację I st. i II st. w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Specjalizację tę uzyskał w trakcie pracy na Oddziale Ortopedii Szpitala nr 3 w Bielsku- Białej pod kierunkiem dr Jana Lasoty. Szkolił się również w innych ośrodkach polskich i zagranicznych. Przez wiele lat zdobywał specjalistyczną wiedzę w dziedzinie chirurgii kolana i artroskopii w pionierskim ośrodku chirurgii kolana w Puszczykowie u boku prof. Tadeusza Trzaski.

W 2000r. był inicjatorem założenia nowej placówki medycznej o nazwie Klinika św. Łukasza. Powołał i zgromadził wokół siebie zespół ortopedyczny.

W 2003r. przeprowadził pierwszą w Polsce tzw. anatomiczną dwupęczkową rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego (ACL). Zastosowanie tej techniki operacyjnej stało się możliwe w wyniku wieloletnich kontaktów naukowych z niemieckim ośrodkiem chirurgii kolana w Straubing.  Dwupęczkowa, anatomiczna rekonstrukcja ACL jest obecnie standardem w leczeniu niestabilności przedniej kolana w Klinice św. Łukasza.

W 2006r. zorganizował pierwsze Bielskie Sympozjum Ortopedyczne. Aktualnie coroczne, jesienne Sympozja Ortopedyczne mają charakter międzynarodowy i zyskały renomę wśród lekarzy i fizjoterapeutów z Polski i zagranicy.

W 2008 roku obronił pracę doktorską na Śląskiej Akademii Medycznej pt. ” PORÓWNANIE TECHNIKI DWU-, TRZY- I  CZTEROTUNELOWEJ W REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO.” ; promotor: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szymon Gaździk.

Jest autorem licznych wystąpień na kongresach i sympozjach ortopedycznych oraz publikacji naukowych. W 2009r. wydał książkę „Twardy chirurg” (wersja angielska „The bone surgeon”) (dostępna solecki@lukasza.pl ).

Specjalność wykonywana:
Specjalizuje się  w chirurgii stawu kolanowego.   W ostatnich latach w sposób szczególny zajmuje się i prowadzi badania w dziedzinie problematyki schorzeń stawu rzepkowo- udowego,  uszkodzeń więzadeł, łąkotek i urazów sportowych stawu kolanowego.

profil_2
– Członek Zarządu Sekcji Chirurgii Kolana PTOiTr (Polskie Towarzystwo Ortopedii I Traumatologii),
– Członek międzynarodowych stowarzyszeń: światowego ISAKOS i europejskiego ESSKA,

profil_4Liczne wystąpienia na kongresach w Polsce i zagranicą, m. in.:

  • A.Solecki Porównanie technik 2T, 3T, 4T w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. – 26  Międzynarodowe Jerozolimskie Sympozjum Medycyny Sportowej w Izraelu 23-24.01.2010
  • A. Solecki Przełamywanie stereotypów w chirurgii artroskopowej – I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej 4 – 5 grudnia 2009 w Warszawie
  • Solecki, B. Sadlik Double bundle ACL reconstruction with four tunnel technique – our own experience – Międzynarodowy Kongres Chirurgii Kolana ESSKA, Innsbruck – maj 2006
  • Solecki Zasady rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ścięgnem m. półścięgnistego techniką 4-tunelową. – II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej w Warszawie 7 października 2005
  • Solecki Zasady anatomicznych rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – Kurs rekonstrukcji więzadeł Smith&Nephew, Graz, 2009
  • Solecki Aktualne poglądy na leczenie schorzeń stawu rzepkowo – udowego – 30 Zjazd PTOiTR, Wrocław, 2014
  • Solecki Powikłania w leczeniu operacyjnym schorzeń stawu rzepkowo – udowego – Lubelskie Sympozjum Ortopedyczne, Lublin, 2014

Zainteresowania:
narciarstwo, wyprawy motocyklowe, turystyka kajakowa, jazz


 

ARTYKUŁY POWIĄZANE

Leave A Reply