Autor: dr n. med. Roman Brzóska

dr n. med. Roman Brzóska

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Specjalizuje się w chirurgii artroskopowej barku, w tym w leczeniu urazów sportowych. W roku 2009 dr Roman Brzóska jako pierwszy w Polsce wykonał kostną rekonstrukcję brzegu panewki stawu ramienno-łopatkowego (przeszczep wyrostka kruczego) techniką artroskopową. Organizator i współorganizator specjalistycznych kursów dla chirurgów w dziedzinie leczenia uszkodzeń stawu barkowego, artroskopii stawu ramiennego. Kierownik naukowy Bielskich Sympozjów Naukowych w zakresie chirurgii barku.

profil_1Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydział Lekarski w Katowicach (1997).Specjalizacja w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (2006).W 2010 roku obrona pracy doktorskiej w Collegium Medicum UJ w Krakowie pt. Ocena wyników leczenia uszkodzeń stożka rotatorów barku po zastosowaniu artroskopowej rekonstrukcji jednorzędowego i dwurzędowego kotwiczenia, w zależności od rodzaju i stopnia uszkodzenia; promotor: dr hab. n. med. Waldemar Hładki

profil_2
Członek międzynarodowych towarzystw ortopedycznych : SECEC Ordinary Member, ESSKA ESS Comity Member,Alps Surgery Institute Member, PTOiTr, PTA, PTChR

profil_3
Polish Orthopedics and Traumatology Uszkodzenia więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, 2013; 78: 139-150 – 06/2013 Polish Orthopedics and Traumatology Wyniki leczenia artroskopowego uszkodzeń stożka rotatorów z resekcją objawowego, zmienionego zwyrodnieniowo stawu barkowo-obojczykowego., Pol Orthop Traumatol 2013; 78:229-234

profil_4Członek Komitetów Naukowych i wykładowca na licznych kongresach ortopedycznych organizowanych w Polsce oraz w innych krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej.


 

ARTYKUŁY POWIĄZANE

17 września 2016 roku w związku z aktywnością „Sportowa Przygoda Bez Ryzyka” odbyły się bezpłatne konsultacje ortopedyczne. Honorowy patronat nad akcją objął Prezydent Miasta Bielska-Białej, Jacek Krywult. Przebadanych zostało ponad 100 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Sześciu lekarzy ortopedów konsultowało dzieci oraz odpowiadało na pytania rodziców.  Dzięki badaniu i rozmowie z lekarzem rodzice mieli możliwość sprawdzenia naturalnych predyspozycji dziecka do uprawiania określonej dyscypliny sportowej. U części małych pacjentów wykonano dodatkowe badania diagnostyczne i okulistyczne. „Wśród badanych dzieci u 15 stwierdzono podejrzenie BHJS na podstawie wykonywanych przesiewowych testów” – mówi dyrektor szpitala Jarosław Stankowski. „Rodzice uzyskali informacje co…

Read More

IX Bielskie Sympozjum Ortopedyczne zgromadziło około 300 uczestników. W ciągu trzech dni sesji, uczestnicy obserwowali pokazowe operacje, wysłuchali wykładów oraz uczestniczyli w dyskusjach. Sympozjum w całości zostało poświęcone zagadnieniom związanym z chirurgią barku i kończyny górnej.

Read More