Autor: dr n. med. Adrian Błasiak

dr n. med. Adrian Błasiak

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Specjalizuję się w leczeniu schorzeń i urazów narządu ruchu, związanych ze sportem oraz chorób zwyrodnieniowych narządu ruchu, a w szczególności tych, dotyczących barku i stawu kolanowego, ale także stawu łokciowego, skokowego czy nadgarstka.

Wykonuję operacje rekonstrukcyjne stożka rotatorów stawu ramiennego, rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego oraz więzadeł stawu skokowego. Od wielu lat prowadzę aktywną działalność naukową obejmującą wystąpienia naukowe w kraju i zagranicy oraz publikacje w czasopismach naukowych. Uczestniczę w wielu badaniach klinicznych dotyczących regeneracji uszkodzonej chrząstki stawowej, aby zwiększyć szansę pacjentów na powrót pełnej sprawności.

Szczególnym zainteresowaniem darzę staw ramienny i problem jego niestabilności. Tematem moje pracy doktorskiej było właśnie operacyjne leczenie niestabilności tego stawu z zastosowaniem dwóch technik. Jedną z nich jest mało rozpowszechniona technika remplissage, natomiast drugą jest opracowana w Szpitalu Św. Łukasza w Bielsku-Białej nowatorska technika BLS, która jako jedyna może chronić delikatną chrząstkę stawową. Poza tym zajmuję się leczeniem operacyjnym często występujących schorzeń barku, jakimi są uszkodzenia lub zwapnienia stożka rotatorów, zmiany zwyrodnieniowe czy uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego.

Współpracując z najwyższej klasy specjalistami w dziedzinie ortopedii, staram się stosować najbardziej nowoczesne, dostępne metody, aby przywrócić sprawność pacjenta. W swojej pracy kieruję się zawsze starożytną maksymą Salus aegroti suprema lex tzn. iż wartością najwyższą dla mnie jest zdrowie pacjenta oraz indywidualne podejście do każdego z nich.

profil_1

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2001). 

W 2014 roku obrona pracy doktorskiej  na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Wydział Lekarski  pt. Ocena wyników leczenia operacyjnego niestabilności przedniej stawu ramiennego stabilizacją zewnątrzstawową z zastosowaniem technik BLS i „remplissage”; Praca doktorska oceniona z wyróżnieniem.  promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Andrzej Grzegorzewski. Pracę wykonano w Szpitalu Św. Łukasza w Bielsku- Białej,  Kierownik jednostki: dr n. med. Jerzy Podżorski

Badania kliniczne:

2015 – nadal   N3D Study (A prospective randomized controlled multicenter Phase-III  clinical study to evaluate the safety and effectiveness of NOVOCART® 3D plus compared to the standard procedure microfracture in the  treatment of articular cartilage defects of the knee) – główny badacz

profil_2Członek ESSKA, ESA, PTOiTr (sekcja Chirurgii Barku i Łokcia), PTBŁ

profil_3

 • Boguslaw Sadlik, Adrian Blasiak, Alexej Barg, Victor Valderrabano, Martin Wiewiorski Dry Arthroscopy With a Retraction System for Matrix-Aided Cartilage Repair of Osteochondral Lesions of the Talus, Foot Ankle Int. 2014 Oct 24.
 • Roman Brzóska, Adrian Błasiak, Polydoor E. Huijsmans, Anthony Miniaci, Giuseppe Porcellini, Wojciech Solecki, and Catherine van der Straeten, Osteoarthritis in Young Patients and Current Treatments,  ESSKA Instructional Course Lecture Book, Stefano Zaffagnini • Roland Becker Gino M.M.J. Kerkhoffs João Espregueira Mendes C. Niek van Dijk, Springer Heidelberg New York Dordrecht London, ISBN978-3-642-53982-4
 • Błasiak Adrian, Michał Mojżesz, Roman Brzóska, Wojciech Solecki, Aneta Binkowska, Wyniki leczenia artroskopowego uszkodzeń stożka rotatorów z resekcją objawowego, zmienionego zwyrodnieniowo stawu barkowo-obojczykowego, Pol Orthop Traumatol 2013; 78:229-234
 • Błasiak Adrian, Sadlik Bogusław, Brzóska Roman; Injuries of the distal tibio-fibular syndesmosis, Pol OrthopTraumatol. 2013 Jun, 17;78:139-150
 • Sadlik Bogusław, Błasiak Adrian, Biologiczna rekonstrukcja ubytku chrzęstnokostnego bloczka k. skokowej: wczesne wyniki, The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research 1/2013: 42-50.
 • Brzóska Roman; Blasiak Adrian; Hldaki Waldemar; Streit Jonathan J.; Toussaint Bruno; Solecki Wojciech, Arthroscopic Bankart Repair Using Extracapsular Suture Between the Glenohumeral Ligaments and Subscapularis Tendon (BLS Technique): A Technical Note, Techniques in Shoulder & Elbow Surgery. 13(2):86-89, June 2012
 • Antonio Cartucho, Pascal Gleyze, Antoon Van Raebroeckx, Bruno Toussaint, Roman Brzóska, Adrian Blasiak, Maarten van der List, Peer van der Zwaal, Vladimir Senekovic, Boris Poberaj, Ladislav Kovacic, Boštjan Sluga, – – Martin Mikek, Ehud Atoun, Eliyau Adar, Assaf Dekel, Viktoras Jermolajevas, Ferdinando Battistella, Ettore Taverna, Andrey Korolev, Mansur Khasanshin, Philippe Valenti, Srinath Kamineni, and Jonathan Chae,  Massive Rotator Cuff Tears and Rotator Cuff Arthropathy  – rozdział w książce; ESSKA Instructional Course Lecture Book Geneva 2012 Menetrey, J.; Zaffagnini, S.; Fritschy, D.; Dijk, C.N. (Eds.) 2013, VI, 293 p. 145 illus., 102 illus. in color. ISBN 978-3-642-29446-4

profil_4

Członek Komitetów Naukowych i wykładowca na licznych kongresach krajowych i zagranicznych, m.in.:

 • Błasiak A, Czy to już schyłek ery autologicznych chondrocytów (ACI)?, Knee & Ankle Current Concept, Kraków, 7-8 października 2016r.
 • Błasiak A., Brzóska R., Solecki W., Mojżesz M., Grzegorzewski A., Application of the BLS and „remplissage” techniques in treatment of the anterior shoulder instability – 17th ESSKA Congress, 4-7 May 2016, Barcelona, Spain – oral persentation
 • Błasiak A., Brzóska R., Solecki W., Mojżesz M., Grzegorzewski A., Outcomes evaluation of arthroscopic treatment of the anterior shoulder instability with use of extracapsular stabilization by using the BLS and „remplissage” techniques – 17th ESSKA Congress, 4-7 May 2016, Barcelona, Spain – poster
 • Błasiak A., Złamanie guzków kości ramiennej – leczenie w asyście artroskopowej, XV Bieszczadzka Konferencja Naukowa Bark: artroskopia i artroplastyka, 14-16 kwietnia, Rzeszów – oral presentation
 • Błasiak A., Uszkodzenia przewlekłe stawu barkowo-obojczykowego, XV Bieszczadzka Konferencja Naukowa Bark: artroskopia i artroplastyka, 14-16 kwietnia, Rzeszów – oral presentation
 • Błasiak A., Brzóska R., Solecki W., Mojżesz M., The results of treatment of anterior shoulder instability using arthroscopic extracapsular BLS procedure – XIth International Poznan Course in Upper Extremity Surgery: Shoulder and Elbow, 17th–19th March 2016 Poznań, Poland – oral presentation
 • Błasiak A., Brzóska R., Solecki W., Mojżesz M., Arthroscopic treatment of glenoid rim fractures in acute anterior shoulder instability – XIth International Poznan Course in Upper Extremity Surgery: Shoulder and Elbow, 17th–19th March 2016 Poznań, Poland – oral presentation
 • Brzóska R., Błasiak A., Solecki W., Mojżesz M., Arthroscopic of failed posterior traumatic shoulder instability treatment – XIth International Poznan Course in Upper Extremity Surgery: Shoulder and Elbow, 17th–19th March 2016 Poznań, Poland – oral presentation
 • Solecki W., Brzóska R., Błasiak A., Ranosz P., Mojżesz M., The results of treatment of anterior shoulder instability using arthroscopic Latarjet procedure – XIth International Poznan Course in Upper Extremity Surgery: Shoulder and Elbow, 17th–19th March 2016 Poznań, Poland – oral presentation
 • Brzóska R., Solecki W., Ranosz P., Błasiak A., Arthroscopic management of posttraumatic compression related brachial plexus palsy – XIth International Poznan Course in Upper Extremity Surgery: Shoulder and Elbow, 17th–19th March 2016 Poznań, Poland – oral presentation
 • Błasiak A, Ogrodowicz P, Jak poprawić wyniki chirurgicznego leczenia niestabilności przedniej na tkankach miękkich – procedury dodatkowe – I Zjazd PTA, Ożarów Mazowiecki 20-21 listopada 2015r.
 • Błasiak A., Grater tuberosity fractures – arthroscopic fixation, International Shoulder, Elbow, Wirst Conference, 22nd-24th October 2015, Józefów, Poland – oral presentation
 • Brzoska R., Blasiak A., Shoulder stabilization – indications, prcedures, Shoulder Advanced Course, Ceske Budejovice, 23th-24th April 2015, oral presentation and live surgery
 • Błasiak A., Najczęstsze patologie stawu kolanowego – Przygotowanie pacjenta do zabiegu artroskopii – Kurs artroskopii stawu kolanowego, 24-25 marca 2015r. Bielsko-Biała
 • Sadlik B., Błasiak A., Technika suchej artroskopii w leczeniu uszkodzeń chrzęstnych stawu rzepkowo-udowego – Leczenie uszkodzeń chrzęstnych I chrzęstno-kostnych stawu kolanowego z zastosowaniem technik małoinwazyjnych – Kurs dla zaawansowanych, 25-26 listopad 2014r. Bielsko-Biała
 • Sadlik B., Błasiak A., Etiologia uszkodzeń chrzęstnych I chrzęstno-kostnych stawu kolanowego – Leczenie uszkodzeń chrzęstnych I chrzęstno-kostnych stawu kolanowego z zastosowaniem technik małoinwazyjnych – Kurs dla zaawansowanych, 25-26 listopad 2014r. Bielsko-Biała
 • Maiotti M., Błasiak A., mini Battle III: SSC for instability/BLS – IX Bielskie Sympozjum Orotopedyczne, 9-11 października 2014r.
 • Błasiak A. Pierwszy epizod zwichnięcia – IX Bielskie Sympozjum Orotopedyczne, 9-11 października 2014r.
 • Kapuścińska K., Błasiak A., Diagnostyka kliniczna i radiologiczna u chorych z niestabilnością stawu ramiennego – IX Bielskie Sympozjum Orotopedyczne, 9-11 października 2014r.
 • Brzoska R., Solecki W., Blasiak A., Osteoarthritis in Young Patients and Current Treatments, ESSKA Instructional Course Lecture Amsterdam 2014 – oral presentation, współautor
 • Sadlik B., Blasiak A., Warchal B., Kotajny P., Wiewiorski M., Dry Arthroscopy for matrix-aided cartilage repair of patellofemoral lesions in soccer players, Football Medicine Strategies XXIII FIFA Conference Milan 2014 – współautor
 • Błasiak A., Brzóska R., Mojżesz M., Solecki W., Remplissage technique – can we improve shoulder stabilization? – VIIth International Course in Shoulder, Elbow and Hand Surgery 6th–8th March 2014 Poznań, Poland – oral presentation
 • Mojżesz M., Błasiak A., Brzóska R., Solecki W., Calcyfying tendinitis – treatment options and comparision of the techniques – VIIth International Course in Shoulder, Elbow and Hand Surgery 6th–8th March 2014 Poznań, Poland – oral presentation
 • B. Sadlik,A. Blasiak,T. Trzaska Dry arthroscopy for cartilage defect repair on the patella using AMIC procedure enhanced with BMAC – 2 years follow-up ICRS Congress Izmir/Turkey 2013
 • Blasiak A, Brzoska R, Full extracapsular anterior instability treatment – combined BLS and remplissage technique/Combinaison BLS et remplissage dans le traitement extra-capsulaire de l’instabilité antérieure – oral presentation, SFA Congress Annuel, Lille 6,7,8 Dec. 2012
 • Blasiak A, Brzoska R, Kordasiewicz B, The arthroscopic Latarjet procedure – early results of Polish experience/Latarjet arthroscopique – premiers résultats d’une série polonaise – oral presentation, SFA Congress Annuel, Lille 6,7,8 Dec. 2012
 • Brzoska R., Blasiak A., Can double row technique be applied in massive RC tears? (Poland) ESSKA Instructional Course Lecture Book Geneva 2012 – oral presentation, współautor
 • Brzoska R., Blasiak A., Solecki W., Small and medium subscapularis tears, SECEC/ESSE Lyon, September 15th – 17th 2011, oral presentation – współautor
 • Brzoska R., Blasiak A., Why athletes have problems on AC joint? Anatomy, 12th EFORT Congress, 1-4 June 2011 Copenhagen, Denmark, oral presentation – współautor
 • Brzoska R., Blasiak A., Complementary soft tissue procedure for cuff pathologies including degenerative acromioclavicular joint changes – AC joint;
  Acromioclavicular joint instability: Treatment for acute instability – presentation, comparison and portal; Treatment for chronic instability – presentation and proposal, First International Congress ASTAOR Moscow, May 12–13, 2011, oral presentations, współautor
 • Sadlik B., Blasiak A., Warchal B.,Naprawa ubytku chrząstki kości skokowej techniką AMIC w artroskopii suchej, Jastarnia/Poland 2011
 • Sadlik B., Blasiak A., Trzaska T., Biological reconstruction of a chondral defect of the patellofemoral joint using dry arthroscopy. ICRS Congress in Sitges/Barcelona 2010
 • Sadlik B., Solecki A., Brzoska R., Blasiak A., Solecki W., The role of hamstrings quality and graft preparing method in anatomic double bundle ACL reconstruction 14th ESSKA Congress, June 9-12 2010, Oslo, Norway – poster
 • Solecki A., Sadlik B., Brzoska R., Blasiak A., Solecki W., A review of 7 years Experience in double bundle ACL reconstruction technnique 14th ESSKA Congress, June 9-12 2010, Oslo, Norway – poster
 • Błasiak A., Brzóska R., Mojżesz M., Solecki W., Remplissage technique – can we improve shoulder stabilization?, VII International Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery 6th–8th March 2014 Poznań, Poland – oral presentation
 • Brzóska R, Blasiak A., Suprascapular nerve neuropathy, VIth International Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery 29th–30th March 2012 Poznań, Poland – oral presentation
 • Brzoska R., Blasiak A., Solecki W., Extracapsular suture in treatment of anterior instability – BLS technique, VIth International Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery 29th–30th March 2012 Poznań, Poland – oral presentation
 • Brzoska R., Blasiak A., Solecki W., Early results after arthroscopic Latarjet procedure, VIth International Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery 29th–30th March 2012 Poznań – oral presentation, Poland
 • Blasiak A., Brzoska R., Solecki W., Arthroscopic Treatment for Greater Tuberosity Avulsion Fractures – case series of 7 patients – Best Paper Award – VIth International Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery 29th–30th March 2012 Poznań, Poland – oral presentation
 • Błasiak A., Wiącek R., Technika BLS w leczeniu niestabilności przedniej, Bielskie Sympozjum naukowe dla Lekarzy Ortopedów i Rehabilitacji Medycznej oraz Fizjoterapeutów, 13-14 październik 2011, Bielsko-Biała – oral presentation
 • Błasiak A., Wiącek R., Powikłania po leczeniu operacyjnym – przegląd przypadków, VI Bielskie Sympozjum naukowe dla Lekarzy Ortopedów i Rehabilitacji Medycznej oraz Fizjoterapeutów, 13-14 październik 2011, Bielsko-Biała – oral presentation
 • R. Brzoska, A. Blasiak , Arthroscopic repair of rotator cuff tears V International Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery 17th–19th January 2011 Poznań, Poland – oral presentation, współautor

 


 

ARTYKUŁY POWIĄZANE:

W minionym tygodniu odbyło się Sympozjum Ortopedyczne „KNEE AND ANKLE CURRENT CONCEPT KRAKÓW 2016”. Sympozjum zgromadziło blisko 400 uczestników i wykładowców, lekarzy z Polski i zagranicy. Lekarze obserwowali pokazy chirurgii na żywo oraz wysłuchali wykładów, po każdej sesji w ramach paneli dyskusyjnych, była możliwość interaktywnej wymiany myśli i poglądów. Kierownictwo merytoryczne konferencji objęli Prof. Julian Dutka, dr n. med. Paweł Skowronek i dr n. med. Bogusław Sadlik. FOTORELACJA Organizacja  Sympozjum „Knee and Ankle Current Concept KRAKÓW 2016” przez lekarzy z oddziału ortopedii Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie oraz oddziału ortopedii Szpitala św. Łukasza w Bielsku-Białej pozwoliła na wielopłaszczyznowe spojrzenie na…

Read More

Bóle stawu kolanowego są dziś bardzo powszechne. U starszych to często efekt zwyrodnienia stawów. U młodszych – urazów mechanicznych. Niezależnie od tego, jak duży jest problem, dzisiejsza medycyna oferuje różne rozwiązania. Jednym z tych rozwiązań jest przeszczep chondrocytów. Naturalnym, a co za tym idzie także najlepszym zabezpieczeniem stawów kolanowych, jest po prostu zdrowa chrząstka stawowa. Często jednak narażona jest na uszkodzenia, głównie wśród osób uprawiających sport zarówno amatorsko, jak i zawodowo. Niewielkie uszkodzenia chrząstki zazwyczaj można wyleczyć poddając się specjalistycznemu zabiegowi. Operacja polega na nawierceniu małych otworów w kości znajdującej się pod zniszczoną chrząstką. W procesie gojenia tworzy się blizna,…

Read More

Najbardziej zaawansowany system do zautomatyzowanej nauki chodu na świecie. Nowość 2013 roku! Zastosowanie: Leczenie udaru, uszkodzeń mózgu, uszkodzeń rdzenia kręgowego, choroby Parkinsona, dziecięcego porażenia mózgowego, stwardnienia rozsianego, Zespołu Guillaina-Barrégo, pacjentów ortopedycznych. Właścicielem filmu jest producent systemu G-EO – REHA Technology

Read More